Reiherente 1 Aythya fuligula

Reiherente, Aythya fuligula, männlich

Reiherente 2 Aythya fuligula

Reiherente, Aythya fuligula, weiblich