Zitronenfalter 1 Gonepteryx rhamni

Zitronenfalter, Gonepteryx rhamni

Zitronenfalter 2 Gonepteryx rhamni

Zitronenfalter, Gonepteryx rhamni