Ameisen-Sackkaefer Clytra laeviuscula 1

Ameisen-Sackkaefer, Clytra laeviuscula

Ameisen-Sackkaefer Clytra laeviuscula 2

Ameisen-Sackkaefer Clytra laeviuscula